Algemene voorwaarden en Privacy Reglement

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer komt er een opdracht met InProgression tot stand? — Je kunt je aanmelden via de website, mij bellen of mailen. Je ontvangt een bevestiging met datum, tijd en locatie. Bij coaching onderteken je een coaching overeenkomst in de vorm van een persoonlijk coachplan waarmee de overeenkomst van opdracht tot stand komt. De bevestiging van een InProgression traject is een aanvaarding van de opdracht waardoor een overeenkomst van opdracht tot stand komt.

Hoeveel kost het? — De kosten een loopbaantraject of individuele coaching komen zo spoedig mogelijk op de website. Deze zijn opvraagbaar bij de directie. Daar komen eventuele materiaal- en reiskosten en btw nog bij. Kosten van een ontwikkeladvies gaan via het ontwikkel adviesportaal indien aan alle voorwaarden van het advies voldaan zijn.

Betaling — InProgression stuurt de factuur voorafgaand aan een begeleiding of traject. Ik wil de betaling graag 2 weken vooraf ontvangen. Bij individuele coaching stuur ik een factuur vooraf zoals overeengekomen in het persoonlijk coachplan of achteraf  indien het aantal uren of de in te zetten tools vooraf niet zijn bepaald. Betaling o.v.v. factuurnummer op rekeningnummer van InProgression.

Annulering van een loopbaantraject of individuele coaching — Op het moment van ondertekening van een traject verplicht je jezelf tot betaling.

Annulering door InProgression— Soms komt het voor dat de begeleiding niet door kan gaan. Dan vind ik dat InProgression het recht heeft om een traject te annuleren. We zullen dan samen een nieuwe datum bepalen. Het kan ook zijn dat we liever op een andere locatie of op een andere tijd willen verder. Dit zal ik  op tijd laten weten.

Intellectueel eigendom — Wil je iets doen met het materiaal wat je van mij hebt ontvangen in een coachingstraject in jouw bedrijf of organisatie, overleg het dan met mij.

Veiligheid & vertrouwelijkheid — InProgression zal met alle gegevens van alle deelnemers vertrouwelijk omgaan. Eventuele filmbeelden zullen we wissen aan het eind van iedere training. Ik praat niet over jouw traject met anderen, tenzij jij hebt aangegeven dat je het goedvindt. Dan doen we dat bijvoorbeeld door middel van een aanbeveling of een foto op social media.

Klachten — Als je verwachtingen anders waren of als een traject graag anders had gewild, laat het mij dan weten. Bij voorkeur gedurende het traject. Helemaal aan het eind van het traject is het soms te laat om nog iets voor je te kunnen veranderen. Vertel het mij. Ik luister graag naar je feedback.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die InProgression gekregen heeft en op eventuele aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten. Op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY VERKLARING

InProgression, Molenwerf 4, 1135 GM te Edam, hecht veel waarde aan je privacy. In mijn privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verzamel, waarom ik ze nodig heb, hoe ik deze gegevens verkrijg, wat ik met je gegevens doe en hoe jij mij kunt benaderen als je hier vragen over hebt.

Privacy Reglement:

InProgression gebruikt de persoonlijke gegevens die je invult bij een aanmelding voor studiekeuze begeleiding,  loopbaantraject of coaching via www.inprogression.nl.  Om mijn werk uit te kunnen voeren gebruik ik alle persoonsgegevens welke je aan mij verstrekt: NAW gegevens, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, functie, bedrijf, etc.

InProgression gebruikt je gegevens voor:

− het opnemen en onderhouden van contact

− voor het sluiten van een overeenkomst van opdracht

− het opstellen van je factuur

− het voorbereiden en uitvoeren van je traject

InProgression registreert geen bijzondere persoonsgegevens. Alle bijzondere persoonsgegevens welke tijdens ons werk ter sprake komen worden niet vastgelegd.

InProgression bewaart een emailarchief waar ik zolang als het nodig is of redelijk is om je te helpen en van dienst te zijn. Om aan mijn fiscale verplichtingen te kunnen voldoen worden je persoonsgegevens in ieder geval gedurende zeven jaar bewaard. Je persoonlijk coachplan en testresultaten worden twee jaar bewaard en daarna vernietigd.

InProgression zal je gegevens verder alleen gebruiken als je daar toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld doordat je toestemming hebt gegeven op mijn evaluatieformulier.

Je hebt het recht om je gegevens die ik bewaar op te vragen, te laten veranderen of te laten verwijderen. Je kunt me mailen op loopbaancoach@ziggo.nl.

Fotografie:

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen.

Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, verzoek ik om contact met mij op te nemen.

%d bloggers liken dit: